Stručni suradnici

Vedrana Jerkić Perić

Po struci odgajatelj predškolske djece, učiteljica razredne nastave. Radim u dječjem vrtiću s 15 godina iskustva rada s djecom i roditeljima, ali otkad sam upoznala NTC program radim tako da svoj posao obožavam. Radim ga dugo, od početka programa i otada imam uvijek isti onaj dobar osjećaj zbog kojeg  svaki dan idem na posao s veseljem. Volim svoj posao, obožavam ga!

Kako sam majka dvoje male djece i radim u vrtiću sve moje NTC aktivnosti  proizlaze iz prakse i vrlo brzo su se pokazale vrlo učinkovite za svu moju djecu i zadovoljne roditelje.

Djeca me motiviraju za nove i bolje aktivnosti, radionice, edukacije pa konstantno radim na njihovom, ali i svom osobnom razvoju pohađajući i organizirajući brojne edukacije, jer smatram da je cjeloživotno učenje najbolja životna investicija.  Godinama radim i živim NTC (radionice, edukacije, kampove) i pratim napredak i rezultate sve naše djece.

Andrea Debeljuh

Andrea Debeljuh je docent pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. Dobrila iz Pule. Koordinator NTC Istre i NTC Italije.

Predaje pedagoške kolegije i kolegije vezane uz darovitost. Njegov znanstveni interes je područje novih tehnologija i njihov utjecaj na razvoj djece. Član Skupštine Udruge Informo, član je upravnog odbora znanstvene udruge Pietas Julia, Skupštine Udruge European Projects Association i akademski direktor European Academy for education and social research.

Putem institucija talijanske manjine u Hrvatskoj i Sloveniji i udruge Informo sudjelovao je u izradi i provedbi nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Napisao je dvije znanstvene knjige i koautor je raznih publikacija iz širega područja andragogije, pedagogije i sociologije.

Marina Debeljuh

Mag.sc. Marina Debeljuh, diplomirala je “Odnose sa javnošću“ na univerzitetu u Gorici-Italija, i magistrirala u Barceloni-Španjolska, titula: “Profesorica španjolskog jezika za strance”.

Od 2014. dio je tima NTC Istra. Voditeljica radionice za odrasle i djecu, te koordinatorica NTC dogadjaja u Istri. U 2017 otvorila je prvi NTC centar u Hrvatskoj, “NTC Sophia centar”, u Bujama. Direktorica je  centra, kao i voditeljica „NTC školice“ u Istri.

Dana Vuković

Dana je profesorica engleskog i hrvatskog jezika i književnosti, s iskustvom 13 godina rada u nastavi sa starijom osnovnoškolskom djecom.

Stekla je i naziv magistrice znanosti na području znanstvene lingvistike. Radila je i kao lektorica te sudjelovala na kreiranju nastavnih sadržaja digitalnih udžbenika. Diplomirala je i bibliotekarstvo te posljednjih nekoliko godina radi u knjižnici.

U potrazi za smislenijim i svrsishodnijim učenjem naišla je na NTC sustav učenja i objeručke ga prihvatila. Koordinatorica je NTC centra u Zagrebu.

Ana Starešinić

Ana Starešinić je profesor hrvatskog jezika i književnosti u zagrebačkoj školi. Ujedno je i profesor španjolskog jezika i književnosti. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Licencirani je predavač NTC sustava učenja. Pokušava unijeti u nastavu inovacije i olakšati djeci učenje kroz igru.

Dvije godina radila je kao učitelj španjolskog jezika u Dječjem vrtiću Obzori (2003.-2005.). Višegodišnje iskustvo kao predmetni učitelj hrvatskog jezika i književnosti daje joj novu dimenziju.

Završila je Osnovni i napredni program Roditeljstvo 0-6 (predavanja i iskustvene radionice o cjelovitom ranom i osobnom razvoju čovjeka) u Centru Prirodno roditeljstvo te radionicu Safari duha, koje inspirativno djeluju na njen rad.

Maja Ružić

Maja Ružić-Baf rođena je 1976. godine u Kopru, R. Slovenija. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila je u Poreču. Diplomirala je predškolski odgoj na Pedagoškom fakultetu u Puli 1997. godine.

Iste godine upisuje Filozofski fakultet u Rijeci, gdje je 2002. godine diplomirala i stekla naziv profesora pedagogije i informatike. Više je godina radila kao vanjski suradnik-asistent informatičkih i pedagogijskih kolegija na Visokoj učiteljskoj školi u Puli, Filozofskom fakultetu u Puli, Ekonomskom fakultetu u Puli, Odjelu za kulturu i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Pučkom otvorenom učilištu u Poreču.

Od 2002. godine voditeljica je edukacije i osobni trener za ICT u tvrtci Infosit d.o.o za informatičke tehnologije. Od 2004.godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Puli, a od 2015. godine izabrana je i zaposlena na radno mjesto izvanredne profesorice na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znastvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti izabrana je 2019. godine. Bila je suradnica na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata. Objavila je tri znanstvene knjige, više znanstvenih i stručnih radova koji su recenzirani i objavljeni u stranim i domaćim časopisima (http://bib.irb.hr). Sudjelovala je na izlaganjima na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Recenzentica je i članica uredništva u nekoliko domaćih i stranih znanstvenih časopisa te recenzentica i urednica monografija, znanstvenih i stručnih zbornika radova, udžbenika, priručnika.