Autori

Ranko Rajović – autor NTC programa

Ranko Rajović, specijalist interne medicine, oblast neuroendokrinologija. Autor je NTC programa učenja koji se provodi u 17 država Europe, a u 7 je verificiran od strane ministarstva obrazovanja.
Osnivač je Mense u 5 država, a od 2002. godine je i član komiteta međunarodne Mense za darovitu djecu (predsjednik 2010 – 2012). Suradnik je UNICEF-a. Zbog višegodišnjeg bavljenja darovitom djecom i programima u vezi s darovitošću, dr. Rajović je dobio priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu.
Radi na pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji. Učestvovao je u TEMPUS projektu (Velika Britanija – Slovenija). Do sada su provedena dva EU projekta (IPA CBC) bazirana na NTC programu (Hrvatska – Crna Gora i Srbija – Rumunjska).

Uroš Petrović – koautor NTC programa za škole

Književnik, autor 12 knjiga iz područja književnosti za djecu i mlade za koje je dobio isto toliko nagrada. Knjige su mu objavljene i na talijanskom, grčkom, makedonskom, mađarskom i češkom jeziku. Dobitnik je i većeg broja prestižnih nagrada za fotografiju. Dugogodišnji je predsjednik Mense Srbije i član Borda direktora Mense International. Gostujući je predavač na više fakulteta i drugih obrazovnih ustanova u Srbiji i drugim zemljama.