Stručni seminari

NTC seminari su namijenjeni učiteljima, odgojiteljima i roditeljima. Na seminaru se obrađuju teme o razvoju sposobnosti za učenje, o značaju rane stimulacije za motoričke i kognitivne sposobnosti, praktične aktivnosti tijekom kojih polaznici ovladavaju NTC tehnikama. Seminar izvode autor programa Ranko Rajović i koautor Uroš Petrović sa stručnim timom.

NTC seminar za odgojitelje/ice, učitelje/ice i stručne suradnike

Seminar traje 2 dana (5 x 45 minuta), nakon čega imate na raspolaganju 6 mjeseci online konzultacija (u trajanju od 6 školskih sati), tijekom kojih šaljete primjere primjene programa, mi dajemo sugestije i šaljemo vam nove primjere.

Treći dio seminara (primjeri programa iz prakse i dodatne radionice) je namijenjen školama i vrtićima, koji žele dodatnu edukaciju. Taj dio seminara vodi jedan od članova NTC stručnog tima (4 x 45 minuta). Na seminar se možete prijaviti individualno ili kao ustanova. Ako se više vas iz jedne ustanove prijavi, tada seminar organiziramo u vašoj ustanovi.

Generalni cilj NTC programa je poticanje razvoja potencijala za učenje predškolske i školske djece pomoću specifičnih aktivnosti koje se temelje na modernim neurofiziološkim i psihološkim saznanjima koja govore da se mozak intenzivno razvija do približno 5-7 godine života i da je upravo zbog toga od izuzetne važnosti u tom osjetljivom periodu djecu sistematično poticati na one aktivnosti za koje je pokazano da doprinose razvoju mozga.

Zbog svoje neurofiziološke osnove program dobro dopunjuje razvojnopsihološku polaznu točku Kurikuluma za vrtić i osnovnu školu, te ga pritom obogaćuje s prijedlozima konkretnih ciljno usmjerenih motoričkih i misaonih igara. Igre su kreirane tako da što smislenije povezuju djetetova svakodnevna iskustva, te se lako uklapaju u različite oblasti vrtićkih i školskih aktivnost.

Program je namijenjen cjelokupnoj populaciji predškolske i školske djece, na nivou prepoznavanja njihovih posebnosti i poticanja njihovih sposobnosti. Iako provođenje programa odgojiteljima i učiteljima omogućava ranu detekciju jakih područja pojedinaca, ne postoji opasnost od elitizma, kao što je slučaj u nekim specijaliziranim programima za darovite. Metode programa predstavljaju dobar temelj za individualizaciju.

Ciljevi programa se odnose na razvijanje sljedećih stručnih kompetencija odgojitelja i učitelja:
• prepoznavanje, njegovanje i poticanje potencijala za učenje, psihomotoričkih, intelektualnih, stvaralačkih i praktičnih sposobnosti djece, te razvoj njihove motivacije za učenje, slike o sebi i socijalnog ponašanja
• stvaralačko mišljenje i rješavanje problema na temelju znanja na području sastavljanja zagonetnih pitanja i pitanja više misaone razine, te priprema aktivnosti za igru.


Ako je Vaša ustanova zainteresirana za organiziranje seminara ili imate dodatnih pitanja, rado ćemo Vam odgovoriti. Ako želite da Vas obavijestimo kada se sljedeći seminar bude organizirao u Vašem gradu, prijavite se na naš newsletter na dnu stranice.

NTC seminar za roditelje

Roditeljima nudimo prilagođenu verziju seminara za odgojitelje, učitelje i stručne suradnike. Seminar traje 4 x 45 minuta (2 dijela po 90 minuta). Seminar najčešće organiziramo u većim gradovima, ali ako se skupi grupa od 25-30 roditelja u određenom mjestu, možemo i tamo održati seminar. Kroz NTC seminar, roditelji stječu znanja koja svakodnevno mogu primjenjivati u odgoju djece. Prijavite se na naš newsletter pri dnu stranice, kako biste dobili obavijest kada se sljedeći seminar bude organizirao u Vašem gradu.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram