Tim

Autori

Ranko Rajović - autor NTC programa

Ranko Rajović rođen u Beogradu, specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije (Medicinski fakultet, Novi Sad) i doktor sportskih nauka (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš). Šef je Katedre za neuroznanosti u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru. Autor je NTC sistema učenja koji se primjenjuje u više od 20 država Europe, a u 7 država ima akreditaciju ministarstva obrazovanja. UNICEF je financirao i podržao održavanje nekoliko NTC seminara i tiskanje priručnika "NTC - učenje kroz igru" pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete Republike Srpske. Ekspert je EHF-a (European handball federation) za neuroznanosti u sportu, autor je preko 20 knjiga, priručnika i igara za cjeloviti razvoj djeteta. Osnivač Mense Srbije, dugogodišnji član i predsjednik Komiteta međunarodne Mense za darovitu djecu.
Član tima zadužen za realizaciju akreditovanog stručnog NTC seminara: seminar za učitelje , seminar za vaspitače

Uroš Petrović – koautor NTC programa za škole

Književnik, autor 12 knjiga iz područja književnosti za decu i mlade za koje je dobio isto toliko nagrada. Knjige su mu objavljene i na italijanskom, grčkom, makedonskom, mađarskom i češkom jeziku. Dobitnik je i većeg broja prestižnih nagrada za fotografiju. Dugogodišnji je predsednik Mense Srbije i član Borda direktora Mense International. Gostujući je predavač na više fakulteta i drugih obrazovnih ustanova u Srbiji i drugim zemljama.
Član tima zadužen za realizaciju akreditovanog stručnog NTC seminara: Link1 Link2

NTC tim

Marina Ilić

Diplomirani vaspitač u predškolskim ustanovama. Licencirani je NTC predavac i koordinator za radionice predškolskog uzrasta u Beogradu. Autor je seminara „ U svetu jedina, moja domovina“. Kao autor prezentovala je radove iz oblasti unapredjenja predškolskog obrazovanja. Prati i učestvuje u takmičenjima za najigračku. Za izdavačku kuću „ Jamax – Pino toys“ piše stručne opise igračaka koje su u njihovoj ponudi.
Član tima zadužen za realizaciju akreditovanog stručnog NTC seminara: Link

Jana Mančić

Diplomirani strukovni vaspitač – specijalista dramske umetnosti za decu. Tokom dugogodišnjeg iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta u vrtićima, kao autor i koautor prezentovala je i objavila radove iz oblasti unapređenja predškolskog obrazovanja. Samostalni je NTC stručni predavač, saradnik je NTC tima zadužen za kontrolu kvaliteta sprovođenja NTC programa u licenciranim ustanovama i NTC centrima i realizator je seminara. Učesnik je Young Theater projekta EU, za rad sa decom kroz teatar improvizacije. Koordinator i predavač je NTC dramskih radionica u Novom Sadu.

Katarina Rajović

Diplomirani inženjer tehnologije, odsek inženjerstvo materijala. Prve radionice je kao NTC predavač održala na kampu 2015. godine koji je ujedno i prvi NTC kamp. Nakon toga nastavlja da drži NTC radionice u Novom Sadu. Autor je tehnike NTC šifre i igre „NTC mind circle“ i učestvuje u kreiranju programa NTC science. Pored rada kao predavač bavi se organizacijom NTC kampova i koordinator je za Srbiju i Crnu Goru.

Vuk Rajović

Master inženjer tehnologije, autor nekoliko međunarodnih naučnih radova. Kao NTC predavač radi od 2016. godine na NTC radionicama u Novom Sadu i Beogradu sa decom od 10 do 14 godina. Koautor je naučno-popularnog romana iz hemije za decu osnovne škole „Branko i Stanko – U svetu atoma“. Bavi se naučno istraživačkim radom na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, sarađujući s Naftnom industrijom Srbije. Koautor je radnog materijala za decu školskog uzrasta NTC radionica i dela programa NTC Science.
Član tima zadužen za realizaciju akreditovanog stručnog NTC seminara: Link

Jelena Rackov

Diplomirani pedagog i student master studija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom. Autor i predavač je osmišljenih NTC poligona koji se realizuju na sportskim radionicama. Stručni saradnik u NTC timu od 2014. godine. Učestvuje u koordinaciji NTC radionica u Novom Sadu i u organizaciji NTC letnjih kampova u Srbiji.

Nemanja Bojanić

Master inženjer tehnologije i student doktorskih studija na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Stručni saradnik NTC tima od 2016. godine. Koautor naučno-popularnog romana u izdanju NTC sistema učenja: Branko i Stanko u svetu atoma. Pored toga, koautor radnog materijala za NTC radionice, kao i dela programa NTC sistema učenja – NTC Science. Koordinator za primenu NTC sistema učenja u radu sa decom školskog uzrasta.

Jelena Vukić

Majka dva dečaka. Dilpomirani pravnik, advokat po vokaciji, iako se tom profesijom aktivno ne bavi. Osnivač portala za mlade Mravinjak koji se bavi tinedžerima i njihovim potrebama. Autor brojnih zagonetki, zagonetnih pesmica koje deci pomažu da kroz rime uče o svetu oko sebe (koje čekaju svoju objavu). Samostalni NTC predavač. Koordinator za NTC i NTC glumu za uzrast školske dece u Baru, Crna Gora.

NTC naučni tim

Ranko Rajović

Ranko Rajović je specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Predsednik Mense Srbije u dva mandata, dugogodišnji član Borda direktora svetske Mense (2000 – 2010) i predsednik Komiteta za darovitu decu svetske Mense (2010 – 2012). Na kongresu Mense International, održanom na Novom Zelandu krajem oktobra 2010. imenovan je za predsednika Komiteta svetske Mense za darovitu decu. Ova počast je usledila posle Rankovog višegodišnjeg bavljenja darovitom decom i programima u vezi sa darovitošću najmlađih. U 2015. godini dobio je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu. Radi na pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji.

Iva Rajović

Biolog, magistar kognitivne nauke, deo NTC tima od 2012. godine. Bavi se istraživanjima u oblasti neurobiologije i kognitivne nauke, autor je brojnih stručnih radova. Koautor je nekoliko NTC knjiga izdatih u okviru EU projekata Erasmus plus i IPA-CBC. Koordinator NTC programa u Sloveniji i saradnik NTC tima na Pedagoškom Fakultetu u Kopru.

Jelena Davidović Rakić

Jelena je diplomirala psihologiju na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Magistrirala je iz oblasti ljudskih resursa. Doktorirala je na Katedri za psihologiju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Docent je na Filozofskom fakultetu na Katedri za psihologiju Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Istražuje efekte primene NTC Programa u praksi od 2011. godine i autor je više naučnih i istraživačkih radova.
Član tima zadužen za realizaciju akreditovanog stručnog NTC seminara: Link

Stručni suradnici

Slavica Bobić

Magistar didaktičko-metodičkih nauka u oblasti metodike matematike. Samostalni NTC predavač. Koordinator NTC centra u Sremskoj Mitrovici. Zaposlena kao profesor razredne nastave u OŠ“Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Mitrovici. U radu sa učenicima u razrednoj nastavi svakodnevno primenjuje NTC sistem učenja. Učestvuje u naučno-istraživačkim projektima koji prate efekte njegove primene na uspeh, funkcionalnost znanja, samopouzdanje, motivaciju i opšti razvoj učenika. Demonstrira neposredan rad sa učenicima i pruža podršku nastavnicima i vaspitačima zainteresovanim za rad po NTC sistemu učenja. Izlaže naučno – stručne radove na stručnim skupovima i međunarodnim konferencijama i objavljuje u stručnim časopisima. Predsednik je Učiteljskog društva regiona Srema i potpredsednik Udruženja vojvođanskih učitelja. Doprinosi unapređenju NTC sistema učenja i njegovoj implementaciji u nastavnoj praksi.

Anica Jezdić

Anica Jezdić – Diplomirani defektolog – surdolog (Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd), poseduje višegodišnje kliničko iskustvo u rehabilitaciji sluha i govora gluve i nagluve dece, zaposlena u KBC Zvezdara, reedukator psihomotorike, (Institut za mentalno zdravlje, Beograd). Licencirani je predavač NTC sistema učenja. Marte Meo® praktičar. Sertifikovani Baby Signs® instruktor. Poseduje sertifikat bazičnog Montesori kursa. Mama dečaka, koja svakodnevno uživa u razmeni energije sa decom, proširuje svoja znanja i obogaćuje ih novim iskustvima i pristupima.

Tijana Kesić Stamenković

Tijana Kesić Stamenković, diplomirana glumica. Osnivač škole glume „Umetnička radionica Kesić” u kojoj već 13 godina radi kao predavač i organizator nastave. Učestvovala u projektu „Da živimo zajedno“, sa predstavom „Mala Princeza“ u kojoj su igrala deca iz škole zajedno sa osobama sa posebnim potrebama. Pet godina radila kao profesor glume na engleskom jeziku, u internacionalnoj školi Chartwell International School. Idejni tvorac i organizator internacionalnog festivala dečije pozorišne igre „Glumijada“, na kome učestvuju radionice glume iz Srbije i inostranstva. Učesnik Young Theater projekta EU, za obuku predavača za teatar improvizacije. Koordinator i predavač NTC dramskih radionica, koje vodi u Beogradu i Novom Sadu.

Marija Miletić

Dr Marija Miletić, specijalista interne medicine, magistar endokrinologije, doktorant, Institut za endokrinologiju, Klinički centar Srbije, praktičar transakcione analize, instruktor joge za decu i mame, mama dve devojčice.

Ljubomir Vasičin

Ljubomir je diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta. Četiri godine radio kao trener mlađih kategorija pri Košarkaškom savezu Srbije. Dvadeset godina se bavi košarkom kao trener i autor u nekoliko država. Idejni je tvorac i organizator prvog košarkaškog istraživačkog kampa po metodologiji „NTC sistem učenja“. Učestvovao u svojstvu stručnog saradnika pri izradi Metodičkog priručnika „NTC sistem učenja„ u delu kinezioloških aktivnosti. Aktivan je kao saradnik i koordinator u organizovanju i realizaciji NTC letnjih škola i kampova. Licencirani je instruktor NTC sitema učenja za sport.

Tanja Babić

Tanja Babić je diplomirala na National and Kapodistrian University of Athens, na Odseku za osnovno obrazovanje. Učiteljica i koordinator aktivnosti predškolske grupe na srpskom jeziku pri Udruženju Srba Grčke i Prvoj dopunskoj školi od 2006 do 2008. godine.Radila 8 godina u privatnom zabavistu „Jupi„ u Atini gde je pored svakodnevnih aktivnosti pisala i program rada. Korisnik je Atina testa za dijagnozu teškoća pri učenju.

Mina Banousi

Mina je diplomirala na National and Kapodistrian University of Athens, na Odseku za osnovno obrazovanje. Učiteljica je i koordinator aktivnosti predškolske grupe na srpskom jeziku pri Udruženju Srba Grčke i Prvoj dopunskoj školi od 2008 do 2014. godine. Koordinator je i saradnik na projektu Environmental Local Authorities InterBalkan Netowork – ELAIN, koji se bavi unapređenjem i zaštitom životne sredine na nivou lokalne samouprave na Balkanu. Volonter na više projekata zaštite životne sredine u Atini.

Marijana Milošević Simić

Marijana Milošević Simić, diplomirani muzički pedagog, autor više akreditovanih seminara Multimedijalne muzičke radionice, namenjenih stučnom usavršavanju zaposlenih u obrazovanju. Autor Muzičke radionice za bebe Bim Bam u kojoj se sprovodi program rane muzičke stimulacije. Programski direktor El Sisteme Srbije, socijalno-inkluzivnog načina učenja muzike.

Igor Stefanović

Igor je stručni saradnik u NTC sistemu učenja. Učestvuje u organizovanju i sprovođenju NTC letnjih škola. Više o Igoru i njegovom radu možete pogledati na: http://igorstefanovic.com
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram